I. M. Panagiotopoulos School

Η Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, η οποία ιδρύθηκε το 1891, είναι ένα από τα παλαιότερα ιδρύματα στην Ελλάδα και κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων επιλογών για τους γονείς για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Η σχολή πήρε το όνομά της από τον πρώην ιδιοκτήτη της Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ήταν καταξιωμένος φιλόλογος , συγγραφέας και  επίτιμος διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κύριος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε δια βίου μαθητές, υπεύθυνους παγκόσμιους πολίτες και ανεξάρτητους ενήλικες με αυτοπεποίθηση. Έτσι, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε κάθε μαθητή καθ ‘ όλη τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων και να τον βοηθήσουμε να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του και να αναπτυχθεί ακαδημαϊκά, πνευματικά και ηθικά. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας και κριτικοί στοχαστές.

Το σχολείο μας διαθέτει Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο.

Το πρόγραμμα σπουδών μας ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και την αυτό-έκφραση προκειμένου οι μαθητές μας να  επιτύχουν τους στόχους τους και να αποκτήσουν κοινωνική και πολιτική συνείδηση. Γι’ αυτό το λόγο επανεξετάζεται συνεχώς και προσαρμόζεται για να διασφαλίσει ότι οι μαθητές μας διδάσκονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

 Το σχολείο μας έχει  ενσωματώσει την τεχνολογία στις αίθουσες διδασκαλίας με τη χρήση υπολογιστών, προβολέων, διαδραστικών πινάκων, διαδραστικών οθονών, iPads και εκτυπωτή 3D.

Προωθούμε την βιωματική μάθηση μέσω τεσσάρων  εργαστηρίων stem και ρομποτικής όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν  μια ποικιλία εργαλείων μάθησης, π.χ. Lego Education robotics kits, BBC microbit, Arduino και άλλα.

Δεδομένου ότι πιστεύουμε ότι το μέλλον που περιμένει τους αποφοίτους μας είναι η ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά, οι απόφοιτοί μας είναι προετοιμασμένοι με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να επιλέξουν είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είτε να ακολουθήσουν μια διεθνή εκπαιδευτική πορεία. Το σχολείο μας εξασφαλίζει ότι οι μαθητές μας αποφοιτούν με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για να ζήσουν και να λειτουργήσουν σε ένα διεθνές περιβάλλον.

 Μέσα από τη συνεργασία μας με το Βρετανικό Συμβούλιο, τα αγγλικά έχουν γίνει πλέον δεύτερη φύση για τους μαθητές μας, καθώς, από τα πρώτα τους χρόνια στο νηπιαγωγείο, διδάσκονται Αγγλικά σε μια δημιουργική και υποστηρικτική ατμόσφαιρα. Στην ηλικία των οκτώ, οι μαθητές μας μπορούν επιπλέον να επιλέξουν μεταξύ της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας εκμάθησης. Συνοψίζοντας, το σχολείο μας επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις γλώσσες και στη διδασκαλία των αντίστοιχων πολιτιστικών πτυχών που συνδέονται με κάθε μία, καθώς προωθούμε το σεβασμό της διαφορετικότητας και την ανοχή.

 Διασφαλίζουμε ότι οι μαθητές μας συμμετέχουν σε εθνικές και διεθνείς συζητήσεις, έργα και συνεργασίες με διεθνή σχολεία. Διοργανώνουμε επίσης προγράμματα ανταλλαγών με σχολεία σε όλο τον κόσμο και οργανώνουμε εκπαιδευτικά ταξίδια.

 Επιπρόσθετα, πραγματοποιούμε επιπλέον αθλητικές εκδηλώσεις, σχολικές επισκέψεις σε θέατρα, εκθέσεις και μουσεία, για να εμπλουτίσουμε την έκθεση των μαθητών μας στις τέχνες και τον αθλητισμό, καθώς πιστεύουμε ότι μέσω αυτών, οι μαθητές μας αποκτούν πολλές σημαντικές δεξιότητες ζωής και επιτυγχάνουν μια ισορροπημένη ζωή.

 Η εφαρμογή του CLIL σε όλο το σχολείο ωφελεί τους μαθητές μας και τους επιτρέπει να επωφεληθούν από το συνδυασμό γλώσσας (Αγγλικά) και συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παιδαγωγικής.

Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου
Ν. Μηλίση 3, 15351 Παλλήνη
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φαίδων Ζάρας
Ηλεκτρονική διεύθυνση: faidon.zaras@gmail.com
Τηλέφωνο
: +30 694 361 4696
Ιστός: https://www.impanagiotopoulos.gr