4η συνάντηση

Ημερομηνία: 2-5 Ιουλίου 2023
Τόπος διεξαγωγής: Λάρισα, Ελλάδα