4η εκπαίδευση

Ημερομηνία: 19-25 Φεβρουαρίου 2023
Τόπος διεξαγωγής:: Zonguldak, Τουρκία

ΑΤΖΈΝΤΑ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

19 Φεβρουαρίου, 2023

 • Ημέρα άφιξης των εταίρων του έργου ETCO

20 Φεβρουαρίου 2023

 • 09:00-09:30 Εγγραφές
 • 09:30-09:45 Ομιλία καλωσορίσματος
 • 09:50-10:00 Παρουσίαση βίντεο της σχολής
 • 10:00-11:00 “Βασικές αρχές του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού” παρουσίαση από την PAYDAS
 • 11:00-11:20 Διάλειμμα για καφέ
 • 11:20-12:30 Εργαστήριο
 • 12:30-13:00 Γεύμα
 • 13:00-14:00 Ανατροφοδότηση εργαστηρίου
 • 14:00-14:15 Διάλειμμα για καφέ
 • 14:30-16:00 Εικαστικό εργαστήριο (για διασκέδαση και για δημιουργία αναμνηστικών)

 21 Φεβρουαρίου, 2023

 • 09:00-09:30 Ώρα άφιξης στις εγκαταστάσεις του Sınav Koleji
 • 10:00-11:00 “Σχεδιάζοντας λύσεις επιχειρηματικότητας” παρουσίαση από τον οργανισμό DRPD   
 • 11:00-11:20 Διάλειμμα για καφέ
 • 11:20-12:30 Εργαστήριο
 • 12:30-13:00 Γεύμα
 • 13:00-13:45 Ανατροφοδότηση του εργαστηρίου
 • 13:45-13:55 Διάλειμμα για καφέ
 • 14:00-17:00 Εκδρομή (Μουσείο Μεταλλείων – Ξενάγηση πόλης)

 22 Φεβρουαρίου 2023

 • 09:00-09:30 Ώρα άφιξης στις εγκαταστάσεις του Sınav Koleji
 • 10:00-11:00 Παρουσίαση “Start up Ideas” από το IED
 • 11:00-11:20 Διάλειμμα για καφέ
 • 11:20-12:30 Εργαστήριο
 • 12:30-13:00 Γεύμα
 • 13:00-14:00 Ανατροφοδότηση του εργαστηρίου
 • 14:00-14:15 Διάλειμμα για καφέ
 • 14:15-16:00 Μεταφορά στο χώρο του εργαστηρίου (παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων στην πόλη)

23 Φεβρουαρίου 2023

 • 09:00-09:30 Ώρα άφιξης στις εγκαταστάσεις του Sınav Koleji
 • 10:00-11:00 “Βασικά στοιχεία επιχειρηματικού σχεδίου στη διδασκαλία” παρουσίαση από την TUDAS
 • 11:00-11:20 Διάλειμμα για καφέ
 • 11:20-12:30 Εργαστήριο
 • 12:30-13:00 Γεύμα
 • 13:00-13:45 Ανατροφοδότηση του εργαστηρίου
 • 13:45-13:55 Διάλειμμα για καφέ
 • 14:00-17:00 Μεταφορά στον τόπο διεξαγωγής του εργαστηρίου (κατασκευαστές μπαστουνιών στο Devrek – 56 χλμ. Μακριά)

24 Φεβρουαρίου, 2023

 • 09:00-09:30 Ώρα άφιξης στις εγκαταστάσεις του Sınav Koleji
 • 10:00-11:00 “Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου κοινωνικής επιχείρησης” παρουσίαση από την PAYDAS
 • 11:00-11:20 Διάλειμμα για καφέ
 • 11:20-12:30 Εργαστήριο
 • 12:30-13:00 Γεύμα
 • 13:00-13:45 Ανατροφοδότηση του εργαστηρίου
 • 13:45-13:55 Διάλειμμα για καφέ
 • 14:00-15:00 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς-μαθητές
 • 15:00-15:10 Αποχαιρετιστήρια ομιλία
 • 15:10-16:00 Τελετή απονομής πιστοποιητικών
 • 18:30 Αποχαιρετιστήριο δείπνο

25 Φεβρουαρίου, 2023

 • Αναχώρηση

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

19 Φεβρουαρίου, 2023

 • Ημέρα άφιξης των εταίρων του έργου ETCO

20 Φεβρουαρίου 2023

 • 09:00-09:30 Εγγραφές
 • 09:30-09:45 Ομιλία καλωσορίσματος
 • 09:50-10:00 Παρουσίαση βίντεο της σχολής
 • 10:00-11:00 “Βασικές αρχές του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού” παρουσίαση από τον Sınav Koleji
 • 11:00-11:20 Διάλειμμα για καφέ
 • 11:20-12:30 Εργαστήριο
 • 12:30-13:00 Γεύμα
 • 13:00-14:00 Ανατροφοδότηση εργαστηρίου
 • 14:00-14:15 Διάλειμμα για καφέ
 • 14:30-16:00 Εικαστικό εργαστήριο (για διασκέδαση και για αναμνηστικό)

21 Φεβρουαρίου, 2023

 • 09:00-09:30 Ώρα άφιξης στις εγκαταστάσεις του Sınav Koleji
 • 10:00-11:00 “Σχεδιάζοντας λύσεις επιχειρηματικότητας” παρουσίαση από την Gimnazija Novo mesto
 • 11:00-11:20 Διάλειμμα για καφέ
 • 11:20-12:30 Εργαστήριο
 • 12:30-13:00 Γεύμα
 • 13:00-13:45 Ανατροφοδότηση του εργαστηρίου
 • 13:45-13:55 Διάλειμμα για καφέ
 • 14:00-17:00 Εκδρομή (Μουσείο Μεταλλείων – Ξενάγηση πόλης)

22 Φεβρουαρίου, 2023

 • 09:00-09:30 Ώρα άφιξης στις εγκαταστάσεις του Sınav Koleji
 • 10:00-11:00 Παρουσίαση του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου με τίτλο “Start up Ideas”.
 • 11:00-11:20 Διάλειμμα για καφέ
 • 11:20-12:30 Εργαστήριο
 • 12:30-13:00 Γεύμα
 • 13:00-14:00 Ανατροφοδότηση του εργαστηρίου
 • 14:00-14:15 Διάλειμμα για καφέ
 • 14:15-16:00 Μεταφορά στο χώρο του εργαστηρίου (παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων στην πόλη)

23 Φεβρουαρίου, 2023

 • 09:00-09:30 Ώρα άφιξης στις εγκαταστάσεις του Sınav Koleji
 • 10:00-11:00 “Βασικά στοιχεία επιχειρηματικού σχεδίου στη διδασκαλία” παρουσίαση από το BGRG
 • 11:00-11:20 Διάλειμμα για καφέ
 • 11:20-12:30 Εργαστήριο
 • 12:30-13:00 Γεύμα
 • 13:00-13:45 Ανατροφοδότηση του εργαστηρίου
 • 13:45-13:55 Διάλειμμα για καφέ
 • 14:00-17:00 Μεταφορά στον τόπο διεξαγωγής του εργαστηρίου (κατασκευαστές μπαστουνιών στο Devrek – 56 χλμ. μακριά)

 24 Φεβρουαρίου, 2023

 • 09:00-09:30 Ώρα άφιξης στις εγκαταστάσεις του Sınav Koleji
 • 10:00-11:00 “Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου κοινωνικής επιχείρησης” παρουσίαση από την Sinav Koleji
 • 11:00-11:20 Διάλειμμα για καφέ
 • 11:20-12:30 Εργαστήριο
 • 12:30-13:00 Γεύμα
 • 13:00-13:45 Ανατροφοδότηση του εργαστηρίου
 • 13:45-13:55 Διάλειμμα για καφέ
 • 14:00-15:00 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς-μαθητές
 • 15:00-15:10 Αποχαιρετιστήρια ομιλία
 • 15:10-16:00 Τελετή απονομής πιστοποιητικών
 • 18:30 Αποχαιρετιστήριο δείπνο

25 Φεβρουαρίου, 2023

 • Αναχώρηση