3η συνάντηση

Ημερομηνία: 18-21 Σεπτεμβρίου, 2022
Τόπος διεξαγωγής: Νόβο Μέστο, Σλοβενία

ΑΤΖΈΝΤΑ

18 Σεπτεμβρίου, 2022

 • Άφιξη
 • 19: 00 Δείπνο

19 Σεπτεμβρίου, 2022

10:00

  • Χαιρετισμός
  • Παρουσίαση της ημερήσιας διάταξης του έργου
  • Εργαλεία επικοινωνίας
  • Γραφικά / ιστοσελίδα / εργαλεία κοινωνικών μέσων
  • Δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας, κατάρτισης
  • Κατανομή εργασιών

20 Σεπτεμβρίου, 2022

10:00

  • Διαχείριση Έργων και Οικονομικών-διαδικασίες, κανόνες και εργαλεία
  • Διαχείριση ποιότητας-διαδικασία, πλαίσιο και εργαλεία
  • Διάχυση έργου-παρουσίαση προσέγγισης, μεθοδολογιών, εργαλείων

20:00

  • Τελετή λήξης
  • Δείπνο

21 Σεπτεμβρίου, 2022 

 • Αναχώρηση