1η συνάντηση

Ημερομηνία: 25-27 Αυγούστου 2021
Τόπος διεξαγωγής: Hódmezővásárhely, Ουγγαρία