1η εκπαίδευση

Ημερομηνία: 28 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου, 2021
Τόπος Διεξαγωγής: Παλλήνη, Ελλάδα

ΑΤΖΈΝΤΑ

Κυριακή, 28/11
Ημέρα άφιξης των συνεργατών του ΕΤΚΟ

Δευτέρα, 29/11

09:00-09:30 Εγγραφές
09:35-09:45 Χαιρετισμός
09:50-10:00 Παρουσίαση σχολικού βίντεο
10:05-10:35 “τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα;”- παρουσίαση Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου
10:35-10:50 διάλειμμα
10: 55-12:00 “τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα;”Εργαστήριο”: Α. ομαδική εργασία: “έναρξη κοινωνικής επιχείρησης”
12:00-12:20 Διάλειμμα
12:20-13:20 Β. Παρουσιάσεις
13:20-14:20 Γ. συζήτηση Ολομέλειας
14:20-15:30 Γεύμα

Τρίτη, 30/11

09:00-09:30 Ώρα προσέλευσης στις εγκαταστάσεις του σχολείου Ι. Μ. Π
09:35-10:05 “Τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα;”- παρουσίαση από Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium / Tudás Alapitvány
10:10-10:25 διάλειμμα
10:30-11:30 εργαστήριο
11:30-11:45 Διάλειμμα
11:50-12:50 εργαστήριο
12:50-13:20 Ανατροφοδότηση
13:20-15:20 Γεύμα

Τετάρτη, 01/12

09:00-09:30 Ώρα προσέλευσης στις εγκαταστάσεις του σχολείου Ι. Μ. Π
09:35-10:05 “γιατί είναι σημαντική η κοινωνική επιχειρηματικότητα;”- παρουσίαση από τον Paydas Egitim Kultur Ve Sanat Dernegi / Zonguldak Sinav Koleji Anadolu Lisesi
10:10-10:25 διάλειμμα
10:30-11:30 εργαστήριο
11:30-11:45 Διάλειμμα
11:50-12:50 εργαστήριο
12:50-13:20 ανατροφοδότηση
13:20-15:20 Γεύμα

Πέμπτη, 02/12

09:00-09:30 Ώρα προσέλευσης στις εγκαταστάσεις του σχολείου Ι. Μ. Π
09:35:10:05 “μονοπάτια για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – παρουσίαση από Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto / Gimnazija Novo Mesto
10:10-10:25 διάλειμμα
10:30-11:30 εργαστήριο
11:30-11:45 Διάλειμμα
11:50-12:50 εργαστήριο
12:50-13:20 ανατροφοδότηση
13:20-15:20 Γεύμα

Παρασκευή, 03/12

09:00-09:30 Ώρα προσέλευσης στις εγκαταστάσεις του σχολείου Ι. Μ. Π
09:35-10:05 ” δρόμοι για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – παρουσίαση από το ΙΕΔ
10:10-10:25 διάλειμμα
10:30-11:30 εργαστήριο
11:30-11:45 Διάλειμμα
11:50-12:50 εργαστήριο
12:50-13:20 σχόλια / αποχαιρετιστήρια ομιλία
13:20-15:20 Γεύμα

Σάββατο, 04/12

Ημέρα αναχώρησης των εταίρων του ΕΤΚΟ