3η συνάντηση

Ημερομηνία: 18-21 Σεπτεμβρίου 2022
Τόπος διεξαγωγής: Novo mesto, Σλοβενία