4η συνάντηση

Ημερομηνία: 2-5 Ιουλίου 2023
Τόπος διεξαγωγής: Λάρισα, Ελλάδα

ΑΤΖΈΝΤΑ

Ημέρα άφιξης: Κυριακή 2 Ιουλίου, 2023

ΗΜΕΡΑ 1 – Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023

 • 09:45-10:00 Άφιξη και εγγραφή των συμμετεχόντων
 • 10:00 -10:30 Καλωσόρισμα και επισκόπηση της ημερήσιας διάταξης
 • 10:30-11:30 Συζήτηση των οργανισμών (5 λεπτά για κάθε εταίρο σχετικά με την υλοποίηση του έργου)
 • 11:30 – 12:00 Διάλειμμα για καφέ/τσάι
 • 12:00-13:00 Ενημέρωση για τη διαχείριση του έργου, την επικοινωνία και τα οικονομικά (οικονομικές εκθέσεις κ.λπ.)
 • 13:00 – 14:00 Ανασκόπηση και προγραμματισμός όλων των μελλοντικών υπολειπόμενων εργασιών
 • 14:00 – 15:30 Διάλειμμα για γεύμα
 • 15:30 – 16:00 Περιήγηση στις εγκαταστάσεις μας (JOIST Innovation Park)
 • 16:00-16:30 Κλείσιμο της 1ης ημέρας της συνεδρίασης

ΗΜΕΡΑ 2 – Τρίτη 4 Ιουλίου 2023

 • 09:30-09:45 Άφιξη και εγγραφή των συμμετεχόντων
 • 09:45- 10:30 Συζήτηση σχετικά με τη διάδοση και την επικοινωνία
 • 10:30- 11:30 Έκθεση σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης (εργαλεία παρακολούθησης)
 • 11:30 – 12:00 Διάλειμμα για καφέ/τσάι
 • 12:00 – 13:00 Έκθεση σχετικά με το δίκτυο των δικτυακών τόπων του έργου
 • 13:00 – 13:30 Παρακολούθηση νέων χρηστών και τρόπους εύρεσης νέων χρηστών
 • 13:30 – 14:30 Διάλειμμα για γεύμα
 • 14:30 – 15:30 Προσαρμογή της εθνικής μορφής αναφοράς
 • 15:30 – 16:00 Σύνοψη και τελικές παρατηρήσεις
 • 16:00 – 17:00 Τελετή λήξης – Ημέρα ταξιδιού για τους συμμετέχοντες

Ημέρα αναχώρησης: Τετάρτη 5 Ιουλίου, 2023