1η συνάντηση

Ημερομηνία: 25-27 Αυγούστου 2021
Τόπος Συνάντησης: Hódmezővásárhely, Ουγγαρία

ΑΤΖΈΝΤΑ

25 Αυγούστου 2021: άφιξη

26 Αυγούστου, 2021

  • 09:00 Εγγραφή Συμμετεχόντων
  • 09:15 Χαιρετισμός
  • 09:30 Παρουσίαση των συνεργαζόμενων οργανισμών
  • 10:30 Παρουσίαση του έργου ETCO / διαχείριση του περιεχομένου του έργου / διακρατικές συναντήσεις έργου / μαθησιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες / διάδοση
  • 11:30 Καθήκοντα και προθεσμίες
  • 13:00 Γεύμα
  • 14:00 Διοικητικά θέματα
  • 15:00 Οικονομικά θέματα
  • 15:30 Παρατηρήσεις
  • 16:00 Αποχαιρετιστήρια Ομιλία

27 Αυγούστου 2021: αναχώρηση