I. M. Panagiotopoulos School

Az 1891-ben alapított I. M. Panagiotopoulos Iskola az egyik legrégebbi intézmény Görögországban, és előkelő helyet foglal el a szülők által gyermekeik számára választható oktatási intézmények rangsorában. Az iskola korábbi tulajdonosáról, I. M. Panagiotopoulosról kapta a nevét, aki elismert filológus és szerző volt, emellett elnyerte az Athéni Egyetem filozófia tanszékének tiszteletbeli doktori címét.

Fő célunk, hogy diákjainkat élethosszig tartó tanulásra neveljük, illetve elősegítsük, hogy felelős világpolgárokká és független, magabiztos felnőttekké váljanak. Arra törekszünk, hogy minden egyes tanulót támogassunk az iskolai tanulmányai során, és segítsük őket abban, hogy elérjék a teljes potenciáljukat, és fejlődjenek mind szellemileg, mind lelkileg és erkölcsileg. Arra ösztönözzük diákjainkat, hogy a társadalom aktív tagjaivá, kritikus gondolkodókká váljanak, és merjenek nyomot hagyni a világban.

Óvodai, iskola-előkészítős, alsó és felső tagozatos általános iskolai, valamint középiskolai tanulóink 3 és 18 év közöttiek.

Tantervünk ösztönzi a csapatmunkát és az önkifejezést annak érdekében, hogy diákjaink sikeresekké, függetlenekké és jó csapatmunkásokká váljanak. A tantervet folyamatosan felülvizsgáljuk és megújítjuk, hogy diákjaink számára a legmodernebb tanítási módszereket biztosítsuk.

Osztálytermeinkben alkalmazzuk a modern technikai eszközöket: számítógépeket, projektorokat, interaktív táblákat, interaktív, többfunkciós képernyőket, iPad-eket és egy 3D-s nyomtatót.

Elősegítjük a gyakorlati tanulást négy STEM és robotika laborral, ahol a diákok számos taneszközzel dolgoznak, például Lego Education robotika készletekkel, BBC micro:bit-tel, Arduinoval és egyebekkel.

Mivel az a meggyőződésünk, hogy a végzőseinkre váró jövő a versenyképes világpiac, felvértezzük őket a szükséges készségekkel és tudással, hogy élhessenek a választási lehetőséggel: a görög oktatási rendszerben folytatják tanulmányaikat, vagy a nemzetközi oktatás ösvényére lépnek. Iskolánk biztosítja, hogy végzőseink rendelkezzenek az összes szükséges készséggel, amely alkalmassá teszi őket a nemzetközi környezetben való életre és helytállásra.

A British Council-lal való együttműködésünk lehetővé tette, hogy az angol nyelv természetes második nyelvvé váljon diákjaink számára. Korai óvodai éveiktől kezdve kreatív és támogató légkörben tanulják az angolt. Nyolcévesen választhatják mellé a francia vagy a német nyelvet. Összegezve: iskolánk igen nagy hangsúlyt fektet a nyelvek és a hozzájuk kapcsolódó kulturális témák oktatására, mivel ösztönözni szeretnénk a sokszínűség tiszteletben tartását és a toleranciát.

Biztosítjuk diákjaink részvételét nemzeti és nemzetközi vitafórumokon, pályázatokban és nemzetközi iskolákkal folytatott együttműködésekben. Részt veszünk továbbá diákcsere-programokban külföldi iskolákkal, és tanulmányi kirándulásokat szervezünk.

Emellett sporteseményeket rendezünk, színház-, kiállítás- és múzeumlátogatásokat szervezünk, hogy gazdagítsuk diákjaink művészeti és sportéletét, hiszen úgy gondoljuk, hogy ezek által sok olyan készséget elsajátítanak, amelyek fontosak a kiegyensúlyozott élet eléréséhez.

A CLIL (tartalmi és nyelvi integrált tanulás) alkalmazása az iskolai évek során pozitív hatást gyakorol diákjainkra, képessé teszi őket a nyelv (angol) és a speciálisan hozzá fűződő tartalom közötti kapcsolat előnyeinek kihasználására, és ezáltal a tanulás hatékonyságának növelésére.

I. M. Panagiotopoulos School
N. Milisi 3, 15351 Pallini, Görögország
Kapcsolattartó: Faidon Zaras
E-mail: faidon.zaras@gmail.com
Telefon
: +30 694 361 4696
Web: https://www.impanagiotopoulos.gr