Gimnazija Novo mesto

Novo mesto Gramer Okulu, öğrencilerine geniş bir genel eğitim sunan, genel ve klasik eğitim programına sahip bir ortaokuldur. İlkokul olarak öğrencilerimizi genel eğitime ve çeşitli fakültelerde ileri eğitime hazırlıyoruz. Matematik, felsefe, yabancı diller, sanat çeşitli bilimsel ve sosyal bilimler konularında eğitim veriyoruz. En güçlü alanlarımız matematik, kimya ve dillerdir. Okul olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında “disiplinlerarası tematik bölümler” (ITS) olarak adlandırılan yaygın öğretim yöntemlerini uygulamaya koyduk. Bu kursların odak noktası ekip çalışması, problem çözme, öğrenmeyi öğrenme, özgün öğrenme, girişimcilik, dijital ve

sivil yeterlilikler proje çalışması. ITS, öğretmene değil, öğrenciye odaklanır. Öğretmen, öğretim görevlisi ve bilgi sağlayıcı olarak değil, akıl hocası ve danışman olarak hareket eder. ITS’yi de değerlendiriyoruz ancak tamamen farklı bir şekilde. Biçimlendirici izleme kullanıyoruz, ancak standartlaştırılmış testler kullanmıyoruz.

Novo mesto Gramer Okulu, düzenli derslerine ek olarak, kimyasal araştırma, botanik, astronomi, fiziksel kasa, okuma kulübü, münazara kulübü, robotik, çevre koruma ve girişimcilik faaliyetleri gibi çeşitli seçmeli dersler sunmaktadır. Bu ders dışı etkinliklere katılan öğrenciler düzenli olarak yerel, ulusal yarışmaların yanısıra Avropa’daki yarışmalara ve küresel yarışmalara katılırlar ve bu yarışmalarda her zaman en yüksek yerlere ulaşırlar.

Ayrıca öğretmen ve mentor eğitim programlarına katılıyoruz. Girişimcilik Ruhunu Teşvik Ulusal Kamu Ajansı ve Bölgesel Kalkınma Merkezi Novo mesto ile birlikte, girişimcilik ve girişimcilik çalıştayları için hafta sonları öğretmen eğitimi düzenledik, burada diğer öğretmenleri bilgilendirdik ve girişimcilik alanındaki bilgi ve yeterlilikleri gayri resmi yollarla aktardık.Ayrıca probleme dayalı öğrenme, proje çalışması konularında eğitimlerine yardımcı olduk. Onları biçimlendirici izleme ve ters yüz sınıfa giriş konusunda eğittik.

Misyon ve vizyon

Slovenya’daki en eski okullardan biri olan Novo mesto Gramer Okulu, zengin bir genel eğitim kurumları geleneğine sahiptir ve lise öğrencilerini ileri eğitim için hazırlar. Genel olarak jimnastik programı ve spor bölümü ile Novo mesto Grammar School’da uygulanan klasik jimnastik programı dengeli bir genel eğitim almak, üniversite eğitimini tamamlamak ve eğitimine istediği kolejde devam etmek isteyen herkese yöneliktir. Eğitim çalışmasının kalitesine ve her bireyin gelişimine özen göstermek, haberleri takip etmek ve programları güncellemek, öğrencilerin resmi olmayan öğrenme biçimleri yoluyla bilgi edindiği çeşitli ders dışı etkinlikleri,karşılıklı  iyi ilişkiler ve başarı için zemin hazırlar.. Tüm öğrencilerin insanlık, profesyonellik, sorumluluk ve işbirliğini, okulun kişisel gelişim için kapsamlı fırsatlar sunan, yaratıcı ve samimi bir ortam oluşturan ilkeleri sayesinde öğrenir.

Novo mesto Gramer Okulu şu anda yaklaşık 80 personeli ile yaklaşık 630 öğrenciye devam etmektedir.

Gimnazija Novo mesto
Seidlova cesta 9, 8000 Novo mesto, Slovenya
İlgili kişi: Polonca Centa
E-mail: polonca.centa@gimnm.org
Telefon
: +386 7 371 8516
Web: https://www.gimnm.org