Gimnazija Novo mesto

Novo Mesto Gimnáziuma általános és klasszikus oktatási programot kínáló középiskola. Gimnáziumként feladatunk a diákok érettségire és továbbtanulásra való felkészítése. Matematikát, filozófiát, nyelveket, művészetet, valamint különböző tudományos és társadalomtudományi tantárgyakat tanítunk. A legerősebb területeink: a matematika, a kémia és a nyelvek. A 2018-19-es tanévben bevezettük a non-formális tanítási módszereket az úgynevezett “interdiszciplináris tematikus szekciókban” (ITS). Ezek a kurzusok a csapatmunkára, a problémafeltárásra, a tanulás tanítására, az autentikus tanulásra, a vállalkozói ismeretek, a digitális és állampolgári kompetenciák fejlesztésére és a projektmunkára helyezik a hangsúlyt. Az ITS nem a tanárokra, hanem a diákokra fókuszál. A tanár nem oktatóként és tudásátadóként játszik szerepet, hanem mentorként és tanácsadóként. Az ITS-t is értékeljük, de teljesen más módon. Formatív monitorozást használunk, nem standardizált teszteket.

Az alapkurzusok mellett Novo Mesto Gimnáziuma különböző választható tevékenységeket kínál, mint: kémiai kutatás, botanika, asztronómia, fizika-szakkör, olvasókör, vitakör, robotika, környezetvédelem és vállalkozói tevékenységek. A szakkörös diákok rendszeresen részt vesznek helyi, országos, európai és világversenyeken, ahol előkelő helyezéseket érnek el.

Részt veszünk továbbá tanár- és mentorképző programokban. A Nemzeti Vállalkozószellem-fejlesztési Irodával és a Novo Mesto-i Regionális Fejlesztési Központtal együttműködve tanártovábbképző hétvégéket szerveztünk a vállalkozói ismeretek oktatásának témájában, ahol az informális oktatás keretein belül tájékoztattuk a tanártársakat, átadtuk a tudásunkat és kompetenciáinkat a vállalkozói ismeretek oktatásának területén. Segítettük továbbá képzésüket a probléma alapú tanulás és a projektmunka területén. Képzést biztosítottunk számukra a formatív monitorozás és a „bevezetés a ’tükrözött osztálytermi’ (fordított osztálytermi) módszerbe” témákban.

Küldetés és vízió

Szlovénia egyik legrégebbi iskolájaként gazdag hagyományokkal rendelkezünk a közoktatásban és a továbbtanulásra való felkészítésben. A gimnáziumi program az általános és sport-tagozaton, valamint a klasszikus gimnáziumi program, amelyeket a Novo Mesto-i Gimnáziumban megvalósítunk, mindazok számára biztosított, akik kiegyensúlyozott általános oktatásban szeretnének részesülni, érettségi vizsgákat kívánnak tenni és tovább akarnak tanulni az általuk választott felsőoktatási intézményben. A minőségi oktatási-nevelési munka és az egyéni fejlődési lehetőség biztosítása, az újdonságok követése és felhasználása, a különféle szakköri tevékenységek felajánlása, amelyek során a diákok informális tanulási módszerek segítségével sajátítják el a tudást – mind megteremtik a kölcsönösen jó kapcsolatok és a diákok sikerességének feltételeit. Az emberiesség, a professzionalizmus, a felelősség és az együttműködés olyan alapelvek, amelyekre építve az iskola kreatív és barátságos környezetben biztosíthat egyéni lehetőségeket az átfogó személyes fejlődés eléréséhez.

Novo Mesto Gimnáziumába jelenleg körülbelül 630 diák jár. A tantestület hozzávetőlegesen 80 főből áll.

Gimnazija Novo mesto
Seidlova cesta 9, 8000 Novo mesto, Szlovénia
Kapcsolattartó: Polonca Centa
E-mail: polonca.centa@gimnm.org
Telefon
: +386 7 371 8516
Web: https://www.gimnm.org