Projenin Özeti

“İnisiyatif alma ve girişimcilik duygusu, geniş anlamda fikirleri eyleme dönüştürme kapasitesi, kendinden başkası için değer yaratan fikirler olarak tanımlanabilir. İnisiyatif alma ve girişimcilik duygusu, her vatandaşın kişisel tatmin ve gelişme, aktif vatandaşlık ve bilgi toplumunda istihdam için ihtiyaç duyduğu çapraz bir anahtar yeterliliktir.” (Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesi, 2016).

Avrupa referans çerçevesinde ‘girişimcilik ve girişimcilik duygusu’, bilgi temelli bir toplumda vatandaşların kişisel başarıları, sosyal içermeleri, aktif vatandaşlıkları ve istihdam edilebilirlikleri için ihtiyaç duydukları yaşam boyu öğrenme için sekiz anahtar yeterlilikten biridir. Tüm öğrenciler, her türde ve her eğitim seviyesinde verilmesi gereken girişimcilik eğitimine erişebilmelidir. Öğretmenler ve okullar kilit unsurlardır: Bir bireyin kaliteli girişimcilik eğitimi alma şansı, esas olarak öğretim kadrosunun coşkusuna ve doğru kaynakları güvence altına alma yeteneklerine bağlıdır.

Öğretmenler, girişimcilik eğitiminin geliştirilmesinde kritik bir role sahiptir.Bu bağlamda bu proje ile nihai olarak tüm öğrencilerin sosyal girişimcilik yeterliliklerini geliştirmek amacıyla eğitim sürecinin her aşamasında kullanabilecekleri yüksek kaliteli girişimcilik eğitimi almalarını sağlayan bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Projenin devam edeceği 24 aylık süreç içerisinde Macaristan, Türkiye, Yunanistan ve Slovenya’dan 4 orta öğretim okulu ve 4 kar amacı gütmeyen kuruluştan toplam 32 öğrencinin katılacağı iki karma hareketlilik, 115 öğretmenin dahil olacağı 4 öğretmen eğitimi ve kitlesel çevrim içi açık kurslar (MOOCs) planlanmaktadır.

  • Girişimciliği okul müfredatında, özellikle genel orta öğretimde kilit bir yeterlilik olarak tanıtarak öğrenciler arasında yenilikçi ve girişimci zihniyetleri teşvik etmek ve öğretim materyallerine doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlamak;
  • Girişimciliğin öneminin eğitim sistemlerine doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlamak  ve Avrupa’daki okul eğitim sistemi içinde gençlerde sosyal yenilikçiliği ve sosyal girişimcilik becerilerini artıran yeni bir girişimcilik eğitimi modeli tasarlamak ve geliştirmek.
  • Öğretmenlerin mesleki bilgilerini güncelleyerek ve istihdam sektöründeki gelecekteki eğilimleri ve gelişmeleri tanıyarak kendi öğretim yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
  • Projenin, okullarda sürdürülebilirliği teşvik etmek ve ilgili becerileri geliştirmek için yeni ve yenilikçi bir yaklaşım sağlamanın bir yolu olarak, büyük ölçüde gelişmiş girişimcilik kaynaklarıyla ilgili olarak, bireysel eğitimciler ve Avrupa’daki kuruluşları üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor.
  • Proje sırasında geliştirilen kaynakların, Avrupa çapında çeşitli eğitim seviyelerinde mevcut eğitim girişimlerini tamamlayacağı ve genişleteceği ve geleneksel öğretme ve öğrenme uygulamalarını yeni teknolojileri içerecek şekilde genişleteceği tahmin edilmektedir.

Projenin, önerilen çarpan etkinliği, eğitim oturumları ve çevrimiçi platform aracılığıyla Avrupa’nın dört bir yanından meslektaşlarla fikir ve iyi uygulama alışverişi için fırsatlar sunması bekleniyor.

Bethlen Gábor Református Gimnázium
6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. – Macaristan
Koordinatör: Sára Bereczki Simonné
E-mail: sbereczkisara@gmail.com
Telefon+36 62 242 965
Web: https://www.bgrg.hu