Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Gönüllü Çalışmayı Geliştirme Derneği Novo mesto), sosyal bakım, gençlik ve kültür alanında kamu yararına çalışan Sloven sivil toplum ve insani yardım kuruluşudur. Misyonumuz, herkes için daha kapsayıcı ve açık bir topluma katkıda bulunmaktır. Bu nedenle, önde gelen iki programımızı, sosyal alanda dışlanmış grupların dahil edilmesi, STK geliştirme ve sivil diyaloğun teşvik edilmesi ile ilgilenmektedir. Programlar dahilindeki faaliyetlerimiz uzman ve gönüllü çalışmalarla gerçekleştirilmektedir. Dayanışma, hoşgörü, gönüllülük, aktif yaşam, temiz çevre, vatandaşlık bilinci ve kültürler arası diyalog, vatandaşların katılımı değerlerini teşvik ediyoruz. DRPDNM, eğitim, gençlik, vatandaşlar, göçmenler, mülteciler, kadınlar, aileler, işçiler, NEET’ler, Romanlar, güçlendirme, uluslararası işbirliği, girişimcilik, sosyal girişimcilik, kültürlerarası yeterlilikler, spor, savunuculuk, uluslararası işbirliği, kırsal kalkınma alanlarında 25 yıllık deneyime sahiptir. Sağlık, nefret söylemi, sürdürülebilir kalkınma, tarihte meslekler, kültür ve sanat, işsizlik, dezavantajlı grupların güçlendirilmesi, eğitimler, seminerler, konferanslar, çalıştaylar ve projelerinizin amaçlarına hizmet eden etkinliklerİ içermektedir.

DRPDNM, yerel, ulusal ve AB programları ve fonları (ESF, EACEA, EIDHR, EYF, E+, CEI, IPA, BIFC, JUST, H2020, URBACT) tarafından finanse edilen projelerle ilgilendiğinden yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası projelerde uzmandır. DAPHNE III, INTERREG, INTERREG MED, INTERREG TUNA, CENTRAL ALPINE SPACE, EuropeAid…). Slovenya ve AB STK’ları, Üniversiteler, Belediyeler, Özel ve kamu kurumları, Ar-Ge’ler, KOBİ’ler ile günlük olarak işbirliği yapıyoruz … DRPDNM ayrıca BÖLGE STK MERKEZİ’ni de koordine ediyor. Amaç, STK’lerin, özel kurumların, becerilerinin ve kamu imajının daha iyi gelişmesini sağlamak ve yerel makamlar, Üniversiteler, kalkınma merkezleri ve diğer kamu kurumları ile işbirliğini teşvik etmektir. Hedef grup: cca. Güneydoğu Slovenya bölgesinde 1.500 STK ve 21 Belediye.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Rozmanova ulica 9, 8000 Novo mesto, Slovenya
İlgili kişi: Mitja Bulovec
E-mail: mitja.bukovec@drpdnm.org
Telefon
: +386 73 939 210
Web: http://www.nevladnik.info/si