A projekt rövid leírása

“A kezdeményezőkészség és vállalkozószellem általánosságban úgy határozható meg, mint az elképzelések cselekvéssé alakításának képessége. Olyan elképzeléseké, amelyek másoknak hoznak létre értéket, nem magunknak. A kezdeményezőkészség és vállalkozószellem olyan kulcskompetenciák, amelyekre minden állampolgárnak szüksége van a tudásalapú társadalomban személyes előmenetele és fejlődése, társadalmi beilleszkedése, valamint foglalkoztatása szempontjából.” (Vállalkozói kompetencia referenciakeret, 2016)

Az európai referenciakeretben a ”kezdeményezőkészség és vállalkozószellem” egyike az élethosszig tartó tanulás nyolc kulcskompetenciájának, amelyekre az állampolgároknak szükségük van a személyes teljesítményük, a társadalomba való beilleszkedésük, állampolgári aktivitásuk, foglalkoztathatóságuk szempontjából egy tudásalapú társadalomban. Minden diák számára elérhetővé kell tenni a vállalkozói ismereteket az oktatás minden formájában és szintjén. A tanárok és az iskolák a kulcsa annak, hogy az egyének hozzáférhessenek a vállalkozói ismeretek magas színvonalú oktatásához, amely főként a pedagógusok lelkesedésén múlik, valamint azon képességükön, hogy biztosítsák a megfelelő forrásokat.

A pedagógusok igen nagy szerepet játszanak a vállalkozói ismeretek oktatásának fejlesztésében. Ebben a tekintetben a projektünk olyan rendszer felállítását célozza meg, amely által a diákok magas színvonalú oktatáshoz jutnak az iskoláztatási folyamat minden szintjén, hogy ezáltal fejleszthessék szociális vállalkozói kompetenciáikat. Célunkat a következő tevékenységek teljesítésével kívánjuk elérni: 32 tanuló és 115 pedagógus képzése 2 blended diákmobilitás és 4 együttes tanártovábbképzés alkalmával, az ingyenes online szabadegyetem elvének használata mellett, 4-4 középiskola és nonprofit szervezet részvételével Magyarországról, Törökországból, Görögországból és Szlovéniából, 24 hónap alatt.

Hosszútávon a projektnek az alábbi elvárásokat szükséges teljesítenie:

  • innovatív és vállalkozói gondolkodásmód ösztönzése a diákok között a vállalkozói kulcskompetencia iskolai tanmenetbe történő beépítésével, különösen a középfokú oktatásban, valamint annak biztosítása, hogy ez megfelelő módon tükröződjön a tananyagban
  • biztosítania kell, hogy a vállalkozói ismeretek oktatása megfelelően jelenjen meg az oktatástervezésben, valamint új modellt kell kialakítania ezen ismeretek oktatására a szociális innováció és a fiatalok szociális vállalkozói készségeinek fejlesztésével az európai iskolai oktatási rendszerben
  • erősítenie kell a pedagógusok azon képességét, hogy fejlesszék a saját tanári kompetenciáikat a szakmai tudásuk naprakésszé tételével és a jövőbeli trendek, fejlődési irányok felismerésével a foglalkoztatási szektorban.

A projekt várhatóan jelentős hatást fog gyakorolni mind az oktatókra egyénileg, mind az intézményekre Európa-szerte, főként a kifejlesztett vállalkozói ismeretoktatási forrásoknak köszönhetően, amelyek segítségével új, innovatív megközelítést biztosíthatunk a fenntarthatóság és a hozzá kapcsolódó készségek iskolai bevezetéséhez.

Előreláthatóan a projekt során kifejlesztett források kiegészítik és kiterjesztik a meglévő képzési kezdeményezéseket az oktatás különböző szintjein Európa-szerte, valamint kiszélesítik a hagyományos tanítási-tanulási gyakorlatot új technikák alkalmazásával.

A pályázat várhatóan lehetőséget fog kínálni az ötletek és jógyakorlatok cseréjére a kortársak között Európában a tervezett tudásmegosztó eseményeken, képzéseken és az online platformokon keresztül.

Bethlen Gábor Református Gimnázium
6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2.
Koordinátor: Simonné Bereczki Sára
E-mail: sbereczkisara@gmail.com
Telefon+36 62 242 965
Web: https://www.bgrg.hu