Povzetek projekta

Čut za pobudo in podjetnost lahko na splošno opredelimo kot sposobnost spreminjanja idej v dejanja, idej, ki ustvarjajo vrednost za nekoga drugega kot za sebe. Čut za iniciativnost in podjetnost je transverzalna ključna kompetenca, ki jo vsak državljan potrebuje za osebno izpolnitev in razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev v družbi znanja.« (Ogrodje kompetenc podjetništva, 2016).

V evropskem referenčnem okviru je »smisel za iniciativnost in podjetnost« ena od osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, ki jih državljani potrebujejo za svojo osebno izpolnitev, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in zaposljivost v družbi znanja. Vsi učenci bi morali imeti dostop do podjetniškega izobraževanja, ki bi moralo biti ponujeno v vseh oblikah in na vseh ravneh izobraževanja. Učitelji in šole so ključni dejavniki: posameznikove možnosti za kakovostno podjetniško izobrazbo so bile odvisne predvsem od navdušenja učiteljskega osebja in njihove sposobnosti, da zagotovijo prave vire.

Učitelji imajo ključno vlogo pri razvoju podjetniškega izobraževanja. V zvezi s tem želimo s tem projektom zgraditi sistem, ki vsem študentom na koncu omogoči visokokakovostno podjetniško izobrazbo, ki jo bodo lahko uporabili na vseh stopnjah izobraževalnega procesa za razvoj družbenih  »Občutek za pobudo in podjetnost lahko na splošno opredelimo kot sposobnost spreminjanja idej v dejanja, idej, ki ustvarjajo vrednost za nekoga drugega kot za sebe. Čut za iniciativnost in podjetnost je transverzalna ključna kompetenca, ki jo vsak državljan potrebuje za osebno izpolnitev in razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev v družbi znanja.« (Ogrodje kompetenc podjetništva, 2016).

V evropskem referenčnem okviru je »smisel za iniciativnost in podjetnost« ena od osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, ki jih državljani potrebujejo za svojo osebno izpolnitev, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in zaposljivost v družbi znanja. Vsi učenci bi morali imeti dostop do podjetniškega izobraževanja, ki bi moralo biti ponujeno v vseh oblikah in na vseh ravneh izobraževanja. Učitelji in šole so ključni dejavniki: posameznikove možnosti za kakovostno podjetniško izobrazbo so bile odvisne predvsem od navdušenja učiteljskega osebja in njihove sposobnosti, da zagotovijo prave vire.

Učitelji imajo ključno vlogo pri razvoju podjetniškega izobraževanja. V tem pogledu želimo s tem projektom zgraditi sistem, ki vsem študentom na koncu omogoči visokokakovostno podjetniško izobrazbo, ki jo bodo lahko uporabili na vseh stopnjah izobraževalnega procesa za razvoj kompetenc socialnega podjetništva. Za uresničitev tega cilja je treba v 24 mesecih usposobiti 32 študentov prek 2 mešanih mobilnosti učencev in 115 učiteljev v 4 skupnih usposabljanjih osebja, vgrajenih v MOOC, s 4 srednjimi šolami in štirimi neprofitnimi organizacijami iz Madžarske, Turčije, Grčije in Slovenije. Dolgoročno se od projekta pričakuje:

  • spodbujati inovativno in podjetniško miselnost dijakov z uvajanjem podjetništva kot ključne kompetence v šolske programe, zlasti v splošnem srednjem izobraževanju, in zagotoviti, da se pravilno odraža v učnem gradivu;
  • zagotoviti, da se pomen podjetništva pravilno odraža v oblikovanju izobraževalnih sistemov, in razviti nov model podjetniškega izobraževanja, ki spodbuja družbene inovacije in socialnopodjetniške veščine pri mladih v okviru šolskega izobraževalnega sistema v Evropi.
  • Povečati sposobnost razvijanja lastnih pedagoških kompetenc s posodabljanjem svojega strokovnega znanja in s prepoznavanjem prihodnjih trendov in razvoja na področju zaposlovanja.
  • Pričakuje se, da bo imel projekt pomemben vpliv na posamezne izobraževalce in njihove organizacije po vsej Evropi, v veliki meri povezan z razvitimi podjetniškimi viri kot sredstvom za zagotavljanje novega in inovativnega pristopa k spodbujanju trajnosti in razvoju s tem povezanih veščin v šolah.
  • Pričakuje se, da bodo viri, razviti med projektom, dopolnili in razširili obstoječe pobude za usposabljanje na različnih izobraževalnih ravneh po vsej Evropi ter razširili tradicionalne prakse poučevanja in učenja na nove tehnologije.

Pričakuje se, da bo projekt ponudil priložnosti za izmenjavo idej in dobrih praks z vrstniki iz vse Evrope prek predlaganega multiplikatorskega dogodka, izobraževanj in spletne platforme.

Bethlen Gábor Református Gimnázium
2 Szőnyi Street, 6800 Hódmezővásárhely, Hungary
Coordinator: Sára Bereczki Simonné
E-mail: sbereczkisara@gmail.com
Telephone+36 62 242 965
Web: https://www.bgrg.hu