The Institute of Entrepreneurship Development

Inštitut za razvoj podjetništva (Institute of Entrepreneurship Development – iED) je večkrat nagrajena grška neprofitna organizacija, ki se zavzema za spodbujanje inovacij in krepitev podjetniškega duha. iED, ki je bil ustanovljen leta 2005 v Larissi v Grčiji, je certificiran vodilni Center odličnosti v evropskem podjetništvu in hitro rastoče digitalno inovacijsko vozlišče, registriran v katalogu digitalnih inovacijskih vozlišč pri Evropski komisiji. 

iED prepoznava podjetništvo kot ključni dejavnik za prihodnost trajnostnega razvoja in povezanosti družb. Izvaja raziskave in zagotavlja inovativne rešitve, ki olajšajo rast podjetništva in spodbujajo zaposlovanje po vsej Evropi. Naš glavni cilj je proizvajati in prenašati znanje in izkušnje, spodbujati kognitivne procese ter povečati učinkovitost in sposobnost preživetja vseh vrst podjetij. 

V 18 letih našega delovanja smo sodelovali pri načrtovanju, izvedbi in diseminaciji več kot 250 EU projektov. Naše izkušnje so nam omogočile edinstven vpogled v praktične vidike izvajanja obsežnih projektov sofinanciranja, zaradi česar smo močan in zanesljiv evropski projektni partner in vodja, še posebej v programu E+. Z našim delovanjem smo ustvarili tudi izjemno široko mrežo več kot 4.200 partnerskih organizacij iz EU in širše.

The Institute of Entrepreneurship Development
Valtetsiou & Tripoleos, 41336 Larissa, Greece
Contact person: Panagiotis Petsas
E-mail: info@ied.eu
Telephone
: +30 241 062 6943
Web: http://ied.eu