Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je slovenska nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, mladine in kulture. Naše poslanstvo je prispevati k bolj vključujoči in odprti družbi za vse. Naša dva vodilna programa se torej ukvarjata z vključevanjem socialno izključenih skupin ter s spodbujanjem razvoja NVO in civilnega dialoga. Naše aktivnosti v okviru programov izvajamo s strokovnim in prostovoljnim delom. Spodbujamo vrednote solidarnosti, strpnosti, prostovoljstva, aktivnega življenja, čistega okolja, državljanske zavesti in medkulturnega dialoga, sodelovanja državljanov. DRPDNM ima 25 let izkušenj na področju izobraževanja, mladih, državljanov, migrantov, beguncev, žensk, družin, delavcev, NEET, Romov, opolnomočenja, mednarodnega sodelovanja, podjetništva, socialnega podjetništva, medkulturnih kompetenc, športa, zagovorništva, mednarodnega sodelovanja, razvoja podeželja, zdravje, sovražni govor, trajnostni razvoj, poklici v zgodovini, kulturi in umetnosti, brezposelnost, opolnomočenje zapostavljenih skupin, izobraževanja, seminarji, konference, delavnice in druge aktivnosti, ki služijo ciljem vaših projektov.

DRPDNM je vešč lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih projektov, saj se ukvarja s projekti, financiranimi iz lokalnih, nacionalnih in EU programov in skladov (ESF, EACEA, EIDHR, EYF, E+, CEI, IPA, BIFC, JUST, H2020, URBACT , DAPHNE III, INTERREG, INTERREG MED, INTERREG DANUBE, CENTRAL ALPINE SPACE, EuropeAid…). Dnevno sodelujemo s slovenskimi in EU organizacijami civilne družbe, univerzami, občinami, zasebnimi in javnimi ustanovami, R&D, MSP, … DRPDNM koordinira tudi REGIONALNI CENTRE NVO. Cilj je spodbuditi boljši razvoj nevladnih organizacij, zasebnih institucij, njihovih znanj in javne podobe ter njihovo sodelovanje z lokalnimi oblastmi, univerzami, razvojnimi centri, drugimi javnimi institucijami. Ciljna skupina: cca. 1.500 NVO in 21 občin v regiji Jugovzhodna Slovenija.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Rozmanova ulica 9, 8000 Novo mesto, Slovenia
Contact person: Mitja Bulovec
E-mail: mitja.bukovec@drpdnm.org
Telephone
: +386 73 939 210
Web: http://www.nevladnik.info/si